Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem

Stowarzyszenie

Cele: Szeroko rozumiana promocja Bieszczadów, ze szczególnym uwzględnienie ich położenia na pograniczu kulturowym; Kształtowanie wizerunku Bieszczadów jako przestrzeni społecznej, turystycznej i kulturalnej dla wielkoformatowych przedsięwzięć służących propagowaniu wszelkich form aktywności; Dążenie do stworzenia w Cisnej znanego w Polsce centrum ważnych i znaczących wydarzeń kulturalnych, turystycznych i społecznych; Konsolidacja działań podejmowanych przez różne podmioty dla realizacji zadań na rzecz propagowania Bieszczadów jako miejsca oferującego atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu; Aktywizacja społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, oraz zaangażowanie jej w urzeczywistnieniu pozytywnego wizerunku, ale także w tworzeniu alternatywnych wizji przyszłości i rozwoju Bieszczadów; Działalność na rzecz propagowania kompleksowej wiedzy o Bieszczadach, ze szczególnym uwzględnieniem ich dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Stowarzyszenia realizuje swoje cele poprzez: Organizację festiwalu „Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej, służącego prezentacji szerokiego spektrum polskiej aktywności kulturalnej i przeniesienia go na grunt Bieszczadów; Pomoc oraz inicjowanie innych przedsięwzięć tego typu, ale także we współpracy z partnerami słowackimi i ukraińskimi; Tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków Stowarzyszenie i motywowanie ich do wzmożonej aktywności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia; Włączanie się w przedsięwzięcia zbieżne i wpisujące się w cele statutowe Stowarzyszenia; Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej; Współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami kultury w zakresie promowania Bieszczadów i ich specyfiki; Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne; Prowadzenie innej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Kontakt

STOWARZYSZENIE "NATCHNIENI BIESZCZADEM"

Skontaktuj się z nami: natchnienibieszczadem@op.pl

Prezes stowarzyszenia: Tadeusz Wojnarowski 696062532

Animator mediów:

Sekretarz stowarzyszenia: Wiesław Kwaśniak 501393733

Formularz kontaktowy