O nas

Cele:

 • Szeroko rozumiana promocja Bieszczadów, ze szczególnym uwzględnienie ich położenia na pograniczu kulturowym;
 • Kształtowanie wizerunku Bieszczadów jako przestrzeni społecznej, turystycznej i kulturalnej dla wielkoformatowych przedsięwzięć służących propagowaniu wszelkich form aktywności;
 • Dążenie do stworzenia w Cisnej znanego w Polsce centrum ważnych i znaczących wydarzeń kulturalnych, turystycznych i społecznych;
 • Konsolidacja działań podejmowanych przez różne podmioty dla realizacji zadań na rzecz propagowania
 • Bieszczadów jako miejsca oferującego atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu;
 • Aktywizacja społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, oraz zaangażowanie jej w urzeczywistnieniu pozytywnego wizerunku, ale także w tworzeniu alternatywnych wizji przyszłości i rozwoju Bieszczadów;
 • Działalność na rzecz propagowania kompleksowej wiedzy o Bieszczadach, ze szczególnym uwzględnieniem ich dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizację festiwalu „Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej, służącego prezentacji szerokiego spektrum polskiej aktywności kulturalnej i przeniesienia go na grunt Bieszczadów;
 • Pomoc oraz inicjowanie innych przedsięwzięć tego typu, ale także we współpracy z partnerami słowackimi i ukraińskimi;
 • Tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków Stowarzyszenie i motywowanie ich do wzmożonej aktywności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia;
 • Włączanie się w przedsięwzięcia zbieżne i wpisujące się w cele statutowe Stowarzyszenia;
 • Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
 • Współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami kultury w zakresie promowania Bieszczadów i ich specyfiki;
  ealizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne;
 • Prowadzenie innej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;