RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w Cisnej (38-607), Cisna 116,  adres e-mail: natchnieni.bieszczadem.cisna@gmail.com.

2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, zaangażowane w działalność towarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w Cisnej. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

5. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę wyrażoną w zgłoszeniu, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.