Regulamin Festiwalu Natchnieni Bieszczadem 2020

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem XII Festiwalu Natchnieni Bieszczadem w Cisnej 21-22 sierpnia 2020 r.
Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, a uczestnik zobowiązany jest przestrzegać jego zapisów. 

Regulamin dostępny tutaj: https://tiny.pl/71xt3