Przy Kominku – Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej – Kielce – Grzane Wino

https://www.facebook.com/przykominkukielce/videos/422249368483763/UzpfSTUyMjUyMTQ4MTI2NzI1NzoxMjM2MDQ3MTYzMjQ4MDE1/