Bieszczady jako perła Podkarpacia

link odsyłający do strony Województwa Podkarpackiego
https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta/