XV Edycja Festiwalu Carpathia

17-19 Maja 2019 na rzeszowskim Rynku odbędzie się Hartbex Carpathia Festiwal 2019. Festiwal to miejsce spotkań młodych wokalistów i zespołów muzycznych z całego świata. I Edycja festiwalu odbyła się 2005 roku. Celem festiwalu jest promocja młodych uzdolnionych artystów oraz prezentacja różno rodnej kultury muzycznej Europy i Świata. Pomysłodawczynią festiwalu jest Anna Czenczek „Rzeszów Carpathia Festiwal”oraz dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie

Serdecznie zapraszamy