Święto Paniagi w Rzeszowie-Jarmark Korowód Koncerty

 3 Go Maja 2019 odbędzie się kolejne Świętno Paniagi w Rzeszowie. Między innymi pokazy mody, rowerów. Jarmark rękoszieła i produktów regionalnych oraz koncerty.Wśród wielu wytawców będą również wystawcy bieszczadcy np.Krzysztof Koziołkiewicz, Monika Jesion Karnasiewicz i inni

Serdecznie zapraszamy