KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY!!!
Kochani -zakończył sie pierwszy etap zgłoszeń do VI ogólnopolskiego konkursu piosenki poetyckiej
" Natchnieni Bieszczadem"2018: komisja rozpatrzyła zgłoszenia kandydatów i miło nam poinformować, że do występu konkursowego zostali zakwalifikowani 
1. Piotr Kędziora
2. Maciej Jóźwik
3.Robert Zabielny 
4. Zespół The Likat
5. Zespół JAK
6. Zespół LATAJĄCY DYWAN
7. Zespół ZAWIANI
8.Zespół BEZ CIENIA CISZY

9. Marcin Kacprzyk

koncerty rozpoczną się o godz 14.00 w sobotę 21 lipca !!!
Zapraszamy do bieszczadowania !!!

 

 

wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet informacji drogą mailową!!!

 

 

 

ogłoszenie konkursowe                

 

Zapraszam miłośników poezji śpiewanej  na kolejny - już VI ogólnopolski konkurs piosenki poetyckiej

" Natchnieni Bieszczadem"2018
 
Do udziału w konkursie zapraszamy zespoły i solistów  z całej Polski, których utwory mieszczą się w kategorii " PIOSENKA POETYCKA"

Nie jest istotne czy jesteś profesjonalistą czy też amatorem- ważne , że  kochasz muzykę , masz ukończone 18 lat i chcesz spotkać się z nami w Bieszczadach!!!

Konkurs jest dwuetapowy.

W pierwszym etapie  - wysyłacie zgłoszenie, my je oceniamy i wysyłamy Wam zaproszenie

w drugim etapie - przyjeżdżacie w Bieszczady 21 lipca 2018  aby zaprezentować się na scenie festiwalowej, przed profesjonalnym jury. 

 Zgłoszenia konkursowe prosimy nadsyłać od 26.05.2018 do 05.07.2018 r. na adres natchnienibieszczadem@op.pl 

Zgłoszenie w 2018  obejmuje :

1. nazwa zespołu lub nazwisko i imię solisty

2. opis drogi artystycznej ( 4-5 zdań)

3. zdjęcie jpg

4. utwór konkursowy- mp3

5. oświadczenie o prawach autorskich 

6. rider techniczny

7. telefon kontaktowy 

Jeden artysta może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 utwory.

Informację o zespołach  zakwalifikowanych do drugiego etapu i występu na scenie festiwalowej znajdziecie na naszej stronie do 15.07.2018 r. , a wyłonieni uczestnicy , otrzymają szczegółowe informacje dotyczące występu drogą mailową w tym samym terminie.

 
 
 
 
 

REGULAMIN

IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI POETYCKIEJ

,,NATCHNIENI BIESZCZADEM - 2018
§1

KONKURS PIOSENKI POETYCKIEJ zwanym dalej Konkursem jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym przez Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w Cisnej.
§2

W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni MUZYCY – amatorzy i profesjonaliści, udział jest całkowicie bezpłatny. Ważne aby każdy uczestnik miał ukończone 18 lat. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 utwory muzyczne.


§3

Konkurs składa się z dwóch etapów:
1.etap- zgłoszenia utworów; prosimy je nadstyłać na adres poczty natchnienibieszczadem@op.pl do dnia 5 lipca 2018 r. z dopiskiem - KONKURS PIOSENKI POETYCKIEJ,
zgłoszenia musi zawierać :
- nazwę zespołu lub nazwisko i imię solisty
- krótki opis drogi artystycznej ( 4-5 zdań)
- zdjęcie jpg
- utwór konkursowy w formacie mp3
- dane kontaktowe; nr telefonu lub mail
- oświadczenie o prawach autorskich
- rider techniczny
w etapie pierwszym 6.7.2018 zbierze się komisja konkursowa , złozona z członków stowarzyszenia oraz profesjonalnych muzyków, po przesłuchaniu utworów, zostanie wyłoniona grupa 8 uczestników zakwalifikowanych do II etapu. O wyborze uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową . Pełna informacja o I etapie konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie Festiwalu w dniu 15.7.2018r.

2. etap- koncert finałowy odbędzie się na Festiwalu w dniu 21 ipca 2018, w godzinach 14-1800
- z pośród 8 uczestników zakwalifikowanych do II etapu, Jury złożone z profesjonalnych muzyków i ludzi kultury , wyłoni zdobywców I , II i III miejsca . Lauret konkursu wystąpi na scenie na zakończenie przeglądu w 30 minutowym koncercie.


§4
Nagrody finansowe w konkursie ;
I - 600 zł.
II - miejsc 400 zł.
III- miejsce 200 zł.


§5
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu , o których zostaną poinformowani uczestnicy w formie pisemnej.


Sprawy organizacyjne

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Wszyscy laureaci Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną rejestracje występu i umieszczania nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych, wykorzystywania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje, umieszczania wierszy w tomikach poezji itp. ) w celu związanym z działalnością lub promocją Stowarzyszenia NB.

3. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na:

- wykorzystanie ich nazwisk, imion w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z działaniem Stowarzyszenia NB,

-przetwarzanie danych przesyłanych dla potrzeb konkursu zgodnie z obowiązującym prawem,

- publikację nadesłanych utworów oraz informacji o autorach na stronie Stowarzyszenia NB oraz w materiałach wydawanych przez Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczenia stron trzecich w stosunku do wykonywanych utworów.

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
7. Laureaci Konkursu otrzymają zawiadomienia mailem do dnia 10.07.br. w celu podania informacji zwrotnej dotyczącej ich obecności na przeglądzie festiwalowym, co umożliwi im osobiste zaprezentowanie utworów.

8. Wszelkie pytania lub wątpliwości należy przesyłać na adres natchnienibieszczdem@op.pl
ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE NATCHNIENI BIESZCZADEM W CISNEJ

Konkurs piosenki 

KOMUNIKAT  2017

do udziału w koncercie konkursowym zostały zakwalifikowane osoby i zespoły

1.Krzysztof Pawlak

2. Piotr Rogalik

3. Maciej Jóźwik

4.Piotr Zemanek

5. Krzysztof Karasiński

6. Martyna Wierzbicka i Wiktoria Wojnarowska

7. Piotr Łagodzic

8. Witold Kidała

9. Andrzej Brzozowski

10. Zespół Grzane Wino

11. Zespół Mimo Wszystko

 

Konkurs rozpocznie się o godzinie 15,00 prosimy wykonawców o pojawienie się na godzinę 14.00 - wszystkie kwestie formalne prowadzi Sylwia Wieleba-Maślany , tel 509505594 , zabierzcie ze sobą maksymalną ilośc talentu, ogrom dobrego humoru i otware na bieszczadzki kilat - serducha.... resztę zapewnimy MY. 

 

 

V ogólnopolski konkurs piosenki poetyckiej " Natchnieni Bieszczadem"2017

 

Do udziału w konkursie zapraszamy zespoły i solistów  z całej Polski, których utwory mieszczą się w kategorii " PIOSENKA POETYCKA"

Nie jest istotne czy jesteś profesjonalistą czy też amatorem- ważne , że  kochasz muzykę , masz ukończone 18 lat i chcesz spotkać się z nami w Bieszczadach!!!

Konkurs jest duetapowy. W pierwszym - wysyłacie zgłoszenie w drugim- przyjeżdżacie w Bieszczady 22 lipca aby zaprezentować się na scenie festiwalowej, przed profesjonalnym jury. 

 Zgłoszenia konkursowe prosimy nadsyłać od 01.06.2017 do 05.07.2017 r. na adres natchnienibieszczadem@op.pl 

Zgłoszenie w 2017  obejmuje :


1. nazwa zespołu lub nazwisko i imię solisty

2. opis drogi artystycznej ( 4-5 zdań)

3. zdjęcie jpg

4. utwór konkursowy- mp3

5. oświadczenie o prawach autorskich 

6. rider techniczny

7. telefon kontaktowy 

Jeden artysta może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 utwory.

Informację o zespołach  zakwalifikowanych do drugiego etapu i występu na scenie festiwalowej znajdziecie na naszej stronie do 15.07.2017 r. , a wyłonieni uczestnicy , otrzymają szczegółowe informacje dotyczące występu drogą mailową w tym samym terminie.

Komunikat 


Ogólnopolski Konkurs Piosenki Poetyckiej " Natchnieni Bieszczadem" w dniu 23 lipca 2016!!!

do drugiego etapu zostałi zaproszeni wykonawcy:

1. zespół JAK

2. Zespół MIMO WSZYSTKO

3. Maciej Jóźwik

4.Łukasz Majewski

5.Janusz Czerwik

6. Zespół Melisa Blues Band

7. Mariola Bobecka 

8. Kapela z Przypadku

9. Krzysztof Karasiński 

10 . Piotr Kędziora

Pobierz Regulamin Konkursu Piosenki:

Pobierz
(regulaminkonkursupiosenki2016.pdf)


 


 


 

Copyright ©2016 STOWARZYSZENIE "NATCHNIENI BIESZCZADEM", All Rights Reserved.