REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POEZJI

"DŹWIĘKOSŁOWA” im. Ryszarda Szocińskiego

- 2018 -

 

§1

KONKURS DŹWIĘKOSŁOWA im. Ryszarda Szocińskiego, zwany dalej Konkursem jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym przez Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w Cisnej.

§2

W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni – amatorzy i profesjonaliści, udział jest bezpłatny.
Osoby niepełnoletnie, zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w formie skanu dokumentu).

§3

Wiersze przesyłane na Konkurs nie mogą naruszać praw stron trzecich i nie mogą być to wiersze wcześniej nagradzane lub publikowane w wydawnictwach zwartych z nr. ISBN. Wiersze będą oceniane indywidualnie – komisja nie ocenia nadesłanych zestawów.


§4

Oceny wierszy głoszonych do Konkursu dokona Komisja powołana przez Stowarzyszenie NB. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji. Przewodniczącym Komisji tej edycji jest poeta Mirosław Welz. Decyzja Komisji jest ostateczna, a kryteria oceny niejawne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich decyzji.


§5

Laureaci otrzymają nagrody finansowe (za zdobycie 1, 2 i 3 miejsca, w wysokości odpowiednio 250, 100 i 50 złotych) oraz rzeczowe (wyróżnienia), wręczane zwycięzcom Konkursu podczas wieczoru poezji przez przewodniczącego Jury lub osoby wskazane przez Stowarzyszenie. Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować nagrodzone wiersze w czasie wieczoru poezji.


§6

Wszyscy Laureaci Konkursu ,,Dźwiękosłowa” im. Ryszarda Szocińskiego otrzymują bezpłatne bilety wstępu na wszystkie dni festiwalu – jeżeli wejście będzie odpłatne.

§7


Nadsyłane wiersze przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej od 26.05 do 28.06. br. tylko e-mailem na adres dzwieko_slowa@o2.pl oraz natchnienibieszczadem@op.pl (w temacie e-maila proszę wpisać „Konkurs Dźwiękosłowa”).

§ 8

Kryteria zgłoszenia

Ilość przesyłanych wierszy - maksymalnie 3 (mile widziana tematyka bieszczadzka). Każdy przesyłany wiersz powinien być zapisany w oddzielnym dokumencie (jeden wiersz na stronie) – w formacie pliku Word, opisanym ,,godło autora_tytuł wiersza”. W osobnym pliku – oznaczonym wyłącznie godłem autora należy podać dane – imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail – kontaktowy. Godło to słowna nazwa, oznaczenie autora przesyłanych wierszy, stanowiąca jego identyfikację, a jednocześnie gwarantująca prawidłowy przebieg poszczególnych etapów konkursu.

§ 9

Sprawy organizacyjne

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Wszyscy laureaci Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną rejestracje występu i umieszczania nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych, wykorzystywania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje, umieszczania wierszy w tomikach poezji itp. ) w celu związanym z działalnością lub promocją Stowarzyszenia NB.

3. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na:

- wykorzystanie ich nazwisk, imion w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z działaniem Stowarzyszenia NB,

-przetwarzanie danych przesyłanych dla potrzeb konkursu zgodnie z obowiązującym prawem,

- publikację nadesłanych wierszy oraz informacji o autorach na stronie Stowarzyszenia NB oraz w materiałach wydawanych przez Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczenia stron trzecich w stosunku do wykonywanych utworów.

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

6. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie wieczoru poezji, który odbędzie się dnia 20.07.2018. w Cisnej. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia.

7. Laureaci Konkursu otrzymają zawiadomienia mailem do dnia 10.07.br. w celu podania informacji zwrotnej dotyczącej ich obecności na wieczorze poezji, co umożliwi im osobiste zaprezentowanie wierszy.

8. Wszelkie pytania lub wątpliwości należy przesyłać na adres: natchnienibieszczadem@op.pl lub
dzwieko_slowa@o2.pl .


ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE NATCHNIENI BIESZCZADEM W CISNEJ

finał  konkursu poetyckiego - godz. 18.00 - 20.07.2018

bądźcie z nami w Cisnej!!!! 

 

 

 

 

"DŹWIĘKOSŁOWA” - 2017

 
REGULAMINOGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POEZJI
,,DŹWIĘKOSŁOWA”  -  2017
§1

KONKURS DŹWIĘKOSŁOWA zwanym dalej Konkursem  jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym  przez Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w Cisnej. Patronat honorowy tegorocznej edycji Konkursu objął Rzeszowski Oddział Związku Literatów Polskich.

§2

W Konkursie mogą  wziąć udział wszyscy chętni – amatorzy  i profesjonaliści, udział jest bezpłatny.Osoby niepełnoletnie, zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w formie skanu dokumentu).

§3

Wiersze przesyłane na Konkurs nie mogą naruszać praw stron trzecich i nie mogą być to wiersze wcześniej nagradzane lub  publikowane w wydawnictwach zwartych z nr. ISBN.Wiersze będą  oceniane indywidualnie – komisja nie ocenia nadesłanych zestawów.

§4

Oceny z wierszy głoszonych do Konkursu dokona Komisja powołana przez Stowarzyszenie NB. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany składu  Komisji.  Decyzja Komisji jest ostateczna, a kryteria oceny niejawne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich decyzji. 

§5

Nagrody rzeczowe zostaną przygotowane przez Stowarzyszenie NB i będą wręczane  zwycięzcom Konkursu  podczas wieczoru poezji przez przewodniczącego Jury lub osoby wskazane przez Stowarzyszenie. Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować nagrodzone  wiersze w czasie wieczoru poezji jak również będą promowani przez Stowarzyszenie NB.

§6

Wszyscy Laureaci Konkursu ,,Dźwiękosłowa” otrzymują bezpłatne bilety wstępu na wszystkie dni festiwalu – jeżeli jest odpłatne wejście.

§7

Nadsyłane wiersze przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej  od 10.05 . do 30.06. br.   tylko e-mailem na adres   dzwieko_slowa@o2.pl oraz natchnienibieszczadem@op.pl  (w temacie e-maila proszę wpisać „Konkurs Dźwiękosłowa”).

§ 8

Kryteria zgłoszeniaIlość przesyłanych wierszy - maksymalnie 3 (mile widziana tematyka bieszczadzka). Każdy przesyłany wiersz powinien być zapisany w oddzielnym dokumencie (jeden wiersz na stronie) – w formacie pliku Word, opisanym ,,godło autora_tytuł wiersza”. W osobnym pliku – oznaczonym wyłącznie godłem autora należy podać dane – imię i nazwisko uczestnika, nr  telefonu kontaktowego, adres e-mail –  kontaktowy. Godło to słowna nazwa, oznaczenie autora przesyłanych wierszy, stanowiąca jego identyfikację, a jednocześnie gwarantująca prawidłowy przebieg poszczególnych etapów konkursu.

§  9

Sprawy organizacyjne

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego  regulaminu.

2. Wszyscy laureaci Konkursu wyrażają zgodę  na bezpłatną rejestracje występu i umieszczania nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych, wykorzystywania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń  nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje, umieszczania wierszy w tomikach poezji itp. ) w celu związanym z działalnością lub promocją Stowarzyszenia NB.

3. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na:- wykorzystanie ich nazwisk, imion w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z działaniem Stowarzyszenia NB,-przetwarzanie danych przesyłanych  dla potrzeb konkursu zgodnie z obowiązującym  prawem,- publikację nadesłanych wierszy  oraz informacji o autorach na stronie Stowarzyszenia NB oraz  w materiałach wydawanych przez Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczenia stron trzecich w stosunku do wykonywanych utworów.

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

6. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie wieczoru poezji, który odbędzie się dnia 21.07.2017. w Cisnej. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia.

7. Laureaci Konkursu otrzymają zawiadomienia mailem do dnia 11.07.br. w celu podania informacji zwrotnej dotyczącej ich obecności na wieczorze poezji, co umożliwi im osobiste zaprezentowanie wierszy.

8. Wszelkie pytania lub wątpliwości należy przesyłać na adres: natchnienibieszczadem@op.pl lub  dzwieko_slowa@o2.pl .bieszczadzkim pozdrowieniem

ORGANIZATORSTOWARZYSZENIE NATCHNIENI BIESZCZADEM W CISNEJ
Copyright ©2016 STOWARZYSZENIE "NATCHNIENI BIESZCZADEM", All Rights Reserved.