O Nas

Cele:


  Szeroko rozumiana promocja Bieszczadów, ze szczególnym uwzględnienie ich położenia na pograniczu kulturowym;
Kształtowanie wizerunku Bieszczadów jako przestrzeni społecznej, turystycznej i kulturalnej dla wielkoformatowych przedsięwzięć służących propagowaniu wszelkich form aktywności;
Dążenie do stworzenia w Cisnej znanego w Polsce centrum ważnych i znaczących wydarzeń kulturalnych, turystycznych i społecznych;
Konsolidacja działań podejmowanych przez różne podmioty dla realizacji zadań na rzecz propagowania Bieszczadów jako miejsca oferującego atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu;
Aktywizacja społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, oraz zaangażowanie jej w urzeczywistnieniu pozytywnego wizerunku, ale także w tworzeniu alternatywnych wizji przyszłości i rozwoju Bieszczadów;
Działalność na rzecz propagowania kompleksowej wiedzy o Bieszczadach, ze szczególnym uwzględnieniem ich dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Stowarzyszenia realizuje swoje cele poprzez:

Organizację festiwalu „Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej, służącego prezentacji szerokiego spektrum polskiej aktywności kulturalnej i przeniesienia go na grunt Bieszczadów;
Pomoc oraz inicjowanie innych przedsięwzięć tego typu, ale także we współpracy z partnerami słowackimi i ukraińskimi;
Tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków Stowarzyszenie i motywowanie ich do wzmożonej aktywności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia;
Włączanie się w przedsięwzięcia zbieżne i wpisujące się w cele statutowe Stowarzyszenia;
Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
Współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami kultury w zakresie promowania Bieszczadów i ich specyfiki;
Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne;
Prowadzenie innej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
Prowadzenie strony internetowej natchnienibieszczadem.pl.
Zarejestrowanie domeny natchnienibieszczadem.pl

Członkostwo

Nasi członkowie to bardzo różni ludzie, choć łączy ich nasz wspólny cel. Zajrzyj do naszej galerii, by zobaczyć, kim jesteśmy, i dołącz do naszego zespołu!
Copyright ©2016 STOWARZYSZENIE "NATCHNIENI BIESZCZADEM", All Rights Reserved.